Usługi

Firma INDITUS świadczy usługi, w skład których wchodzą:
• Doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii
• Sprzedaż i montaż urządzeń do grzania CWU
• Naprawa urządzeń i sieci elektrycznych do 1000 V
• Dozór i konserwacja urządzeń i sieci elektrycznych do 1000 V
• Montaż szaf sterowniczych